august 19, 2021

Eesti ja Soome ühises digitaalses keeleruumis

Arutelu Eesti ja Soome digitaalse keeleruumi üle Paide Arvamusfestivalil 13. augustil 2021.
Arutelu Eesti ja Soome digitaalse keeleruumi üle Paide Arvamusfestivalil 13. augustil 2021.

Kas ERR võiks lähitulevikus näidata ka soomekeelset programmi ja YLE eestikeelset? See oli üks ettepanekutest, mille esitas mõlemas kanalis töötav Rain Kooli 13. augustil Paide Arvamusfestivali raames peetud paneelil “Eesti ja Soome ühises digitaalses keeleruumis”. Arutelu korraldasid Eesti Välispoliitika Instituut ja Eesti Välisministeerium, osalesid TalTechi teadur Tanel Alumäe, ERR ja YLE korrespondent Rain Kooli ja keeletehnoloogia ettevõtte Tilde Eesti kontori juht Pekka Myllylä. Arutelu modereeris Jaak Aaviksoo, kolmanda Eesti-Soome tulevikukoostöö raporti kaasautor.

Kolm peamist arutelupunkti olid:  

  • Kahe riigi vahelise keelebarjääri hetkeseis ja kuidas barjääri ületada – kas inglise keel on ainus lingua franca või on ka muid võimalusi? 
  • Kuidas tehnoloogia aitab meil keelebarjääri ületada? 
  • Ühine informatsiooni- ja kommunikatsiooniruum. 

Rain Kooli arvates keelebarjäär kasvab ja mõju, mida Soome televisioon avaldas 20, 30 või isegi 40 aastat tagasi, on kadunud.  Kooli tõi välja, et huvitaval kombel on eesti keele oskus soomlaste seas kasvanud ja soome keele oskus eestlaste seas kahanenud. Sellega nõustus ka Pekka Myllylä, et 30 aastat tagasi oli keeleoskus riikide vahel tasakaalust väljas, kuid see on täna muutumas. Myllylä tuletas ka meelde, et kahe niivõrd sarnase keele, nagu soome ja eesti keel, õppimine on kordades lihtsam kui täiesti uue keele tundma õppimine ning soovitas seda keeletehnoloogia abil veelgi rohkem edendada.  

Kõik arutlejad nõustusid üksmeelselt, et investeerida tuleks nii klassikalisse keeleõppesse kui ka keeletehnoloogia arengusse ning et viimase arenguks on vajalikud nii riiklikud kui ka erainvesteeringud. Arutelul osalenud olid skeptilised selles osas, et tehnoloogia suudaks asendada keeleoskust igapäevases omavahelises suhtluses. Tanel Alumäe arvates eesti ja soome keeled kui niivõrd sarnased keeled sobiksid hästi kõnetõlke piloodiks ja oleks heaks näiteks teiste sarnaste keelte tõlkel. Rain Kooli pani südamele, et tuleks olla ses osas ettevaatlik, kuna nii ei saa siiski tõlkida kõike, sh tundeid ja emotsioone. 

Osalejad pakkusid välja ka mõned konkreetsed soovitused, mida Eesti ja Soome riigid saaksid teha vähendamaks keelebarjääri ja edendamaks koostööd. Rain Kooli soovitas tõsiselt mõelda soomekeelse toimetuse loomisele ERR-is ja eestikeelse toimetuse loomisele YLE-s, sest nt inglise- ja venekeelsed toimetused viimases juba on. Pekka Myllylä soovitas, et mõlemal rahvusringhäälingul võiks uudistelehel olla masintõlke võimalus. Tanel Alumäe pidas oluliseks arendada keeletehnoloogia arengusse panustamist läbi hariduse, sh ühisõppekavad ja doktorikoolid, kasvatamaks ekspertiisi mõlemas riigis. 

Arutelu oli osa kolmandast Eesti-Soome tuleviku koostööraportist, mis valmib koostöös raportöör Jaak Aaviksooga Eesti poolelt ja Anne-Mari Virolaisega Soome poolelt mõlema riigi välispoliitika instituutide toel. Raport valmib veebruaris 2022.

Vaata debatti siit (esimene osa inglise keeles, alates 38:50 eesti keeles):

 

Kategooriates: Sündmused