Esile toodud 01. jaan., 2023

Eesti Välispoliitika Instituut saab osaks Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest

Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) ühines Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega (RKK) 2017. aastal ja on alates sellest ajast tegutsenud RKK koosseisu kuuluva autonoomse üksusena. Viie aastaga on…

Image for Eesti Välispoliitika Instituut saab osaks Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest

EVI TUTVUSTUS

Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koosseisu kuuluv autonoomne uurimisüksus. EVI missioon on aidata kaasa rahvusvaheliste suhete paremale ja sügavamale mõistmisele Eesti ühiskonnas, pöörates erilist tähelepanu Eesti rollile muutuvas maailmas. Selle sihi saavutamiseks teostab EVI uuringuid ning pakub foorumit pädevateks diskussioonideks ja analüüsideks.

EVI töötajate ülesandeiks on teostada uuringuid, mida saab kasutada välispoliitiliste otsuste langetamisel, esineda rahvusvahelistel foorumidel, pakkuda kommentaare ajakirjandusele, korraldada loenguid, seminare ja konverentse ning osaleda rahvusvaheliste uurimisinstituutide võrgustikes ja projektides. EVI teeb tihedat koostööd valitsusasutuste, ülikoolide ja uurimisinstituutidega Eestis ja välismaal.

AASTAARUANDED

Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI) 2019. aastaaruanne