Juha Jokela

Soome Rahvusvaheliste Suhete Instituudi Euroopa Liidu teadusprogrammi juht

Dr Juha Jokela on Soome Rahvusvaheliste Suhete Instituudi Euroopa Liidu teadusprogrammi juht. Tema hiljutised projektid on keskendunud ELi poliitika dünaamikale, Brexiti-järgsele reformikavale ning ELi välis- ja julgeolekupoliitikale. Varasemalt on ta olnud Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi (EUISS) vanemanalüütik ja külalisvanemteadur, Soome välisministeeriumi nõunik ning Helsingi ülikooli Euroopa-uuringute võrgustiku teadur ja juht. Ta on üleeuroopalise poliitikauuringute ühingu (TEPSA) juhatuse liige.

Autori artiklid