EVI TUTVUSTUS

Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koosseisu kuuluv autonoomne uurimisüksus. EVI missioon on aidata kaasa rahvusvaheliste suhete paremale ja sügavamale mõistmisele Eesti ühiskonnas, pöörates erilist tähelepanu Eesti rollile muutuvas maailmas. Selle sihi saavutamiseks teostab EVI uuringuid ning pakub foorumit pädevateks diskussioonideks ja analüüsideks.

EVI töötajate ülesandeiks on teostada uuringuid, mida saab kasutada välispoliitiliste otsuste langetamisel, esineda rahvusvahelistel foorumidel, pakkuda kommentaare ajakirjandusele, korraldada loenguid, seminare ja konverentse ning osaleda rahvusvaheliste uurimisinstituutide võrgustikes ja projektides. EVI teeb tihedat koostööd valitsusasutuste, ülikoolide ja uurimisinstituutidega Eestis ja välismaal.

AASTAARUANDED

Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI) 2019. aastaaruanne

TÖÖTAJAD

Kristi Raik

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

James Sherr OBE

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

Steven Blockmans

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

Frank Jüris

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Sanshiro Hosaka

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Igor Gretski

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Ivan U. K. Klyszcz

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Merili Arjakas

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Rüüt Kaljula

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Aimar Ventsel

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi koosseisuväline teadur