Esile toodud 03. jaan., 2022

Dr Steven Blockmans ja Merili Arjakas liitusid Eesti Välispoliitika Instituudiga

Eesti Välispoliitika Instituudil on rõõm teatada, et meie ridades on asunud tööle vanemteadurina (poole koha ulatuses) Dr Steven Blockmans ning nooremteadurina Merili Arjakas.

Image for Dr Steven Blockmans ja Merili Arjakas liitusid Eesti Välispoliitika Instituudiga

EVI TUTVUSTUS

Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koosseisu kuuluv autonoomne uurimisüksus. EVI missioon on aidata kaasa rahvusvaheliste suhete paremale ja sügavamale mõistmisele Eesti ühiskonnas, pöörates erilist tähelepanu Eesti rollile muutuvas maailmas. Selle sihi saavutamiseks teostab EVI uuringuid ning pakub foorumit pädevateks diskussioonideks ja analüüsideks.

EVI töötajate ülesandeiks on teostada uuringuid, mida saab kasutada välispoliitiliste otsuste langetamisel, esineda rahvusvahelistel foorumidel, pakkuda kommentaare ajakirjandusele, korraldada loenguid, seminare ja konverentse ning osaleda rahvusvaheliste uurimisinstituutide võrgustikes ja projektides. EVI teeb tihedat koostööd valitsusasutuste, ülikoolide ja uurimisinstituutidega Eestis ja välismaal.

AASTAARUANDED

Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI) 2019. aastaaruanne

TÖÖTAJAD

Kristi Raik

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

James Sherr OBE

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

Steven Blockmans

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur

Frank Jüris

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Sanshiro Hosaka

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Kaarel Kullamaa

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Merili Arjakas

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur

Sigrid Nuutre

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi projektijuht

Aimar Ventsel

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi koosseisuväline teadur